• ORGANIZATOR:    

Maraton matematyczny Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi 2018

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu miasta i gminy Kozienice do wytypowania zawodników, którzy wezmą udział w maratonie matematycznym organizowanym przez Fundację Energia-Działanie w ramach trzeciej edycji kampanii społeczno-charytatywnej "Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi". Zapisy przez poniższy formularz przyjmowane są do 03 czerwca 2018r. do godziny 23:59.

Szkoła:


Dane zgłaszającego:
Pełniona funkcja:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Zawodnicy:
Lp. Imię Nazwisko Klasa Kontakt
(w przypadku zawodników niepełnoletnich proszę podać kontakt do opiekuna prawnego)
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

Załączniki:
  1. Regulamin maratonu matematycznego
  2. Zgoda na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku dla osób niepełnoletnich
  3. Zgoda na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku dla osób pełnoletnich

Uwaga

Wydrukowane i podpisane przez uczestników (lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców/opiekunów prawnych) zgody na przetwarzanie danych oraz nieodpłatne użycie wizerunku należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przedłożyć komisji konkursowej w momencie wejścia do sali.


Oświadczam, że przedłożyłem(am) powyższe załączniki uczestnikom zawodów/konkursu i zapoznałem(am) z ich treścią.